PAYLAŞ

2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 12 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 17’lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi:

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ithalatı ise yüzde 7 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı 33 Milyar $ seviyesinden 28 Milyar $ seviyesine geriledi.

GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 12, ithalat ise yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 614 oranında artarak 1 Milyar $ seviyesine yükseldi.

2015 yılı Ocak-Haziran dönemine göre 2016 yılında, otomobil ihracatı aynı seviyesini korurken, ithalatı yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde otomobil dış ticaret açığı 1 Milyar $ seviyesine yükseldi.

Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Haziran):

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP’li “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan beşinci sektör konumunda olduğu görülmektedir.

Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan toplam sektörler içerisinde yüzde 76 paya sahiptir.

Otomotiv Dış Ticaret Dengesi

Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,5 Milyar $ değerinde gerçekleşti.

2016 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre; otomotiv sektörü Haziran ayında 102 Milyon $ dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 1,06 değerinde gerçekleşti.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı:

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

2016 yılı ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında artış gösterdi.

Otomotiv Sanayii İhracatı:

YORUM YOK

CEVAP VER