2. Çeyrek 2016 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 12 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 17’lik pay ile ilk sıradaki yerini korudu. TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi: 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ithalatı ise yüzde 7 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı...

Blue Ascend

HAKKINDA: ASC Hidrolik Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 91.000 m² alan üzerine kurulmuş olup ilk yatırım alanı olarak 20.000 m² kapalı alana sahiptir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hizmet vermek hedefiyle ilk olarak yurt içi pazara ürün sunmaktadır. ASC Hidrolik sektörün yeni yüzü olarak Dünya Markası haline gelmek amacıyla mutlu çalışanlarıyla ileri teknolojiyi kullanarak kaliteyi sürekli geliştiren, çevreyi koruyan,...

Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Karşılaştırılması

Pnömatik sistem hızlı fakat küçük kuvvet istenen yerlerde, hidrolik sistem ise yavaş fakat büyük kuvvet istenen yerlerde kullanılır. Pnömatik sistemin bakımı ve arızasının tespiti kolay, hidrolik sistemin bakımı ve arızasının tespiti zordur. Pnömatik sistemde kullanılan havanın neminin alınması ve yağlanması gerekirken, hidrolik sistemde bunlara ihtiyaç yoktur. Ayrıca hidrolik sistemde kullanılan akışkan, aynı zamanda çalışan elemanların sağlanmasını da sağlar. Sıçaklık...

Hidrolik Güç Sistemleri

1-HİDROLİK GÜÇ İLETİM SİSTEMLERİ Hidrolikle güç iletiminin temeli, bir güç kaynağından sağlanan mekanik gücün hidrolik güce dönüştürülerek kullanım noktasına iletilmesi ve burada hidrolik hareketlendiriciler tarafından tekrar mekanik güce dönüştürülerek kullanılmasıdır (Şekil 1). Şekil 1. Hidrolik sistemle güç aktarımının temel prensip şeması. Hidrolik güç iletim sistemleri çalışma prensiplerine göre iki temel yapıda irdelenebilmektedirler. Bunlar, Hidrodinamik güç iletim sistemleri Hidrostatik güç iletim sistemleri 1.1.HİDRODİNAMİK GÜÇ...

Akışkan Gücü 2016

Akışkan Gücü 2016 2.Hidrolik, Pnömatik, Akışkan Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı 01~04 Eylül 2016  |  TÜRKİYE - İFM İstanbul Ülke - Şehir : TÜRKİYE - İFM İstanbul Fuar Tarihleri: 01~04 Eylül 2016 Fuar Kodu : 22389 Sektör : Otomasyon Ürünler : Hidrolik, Pnömatik, Akışkan Gücü, Otomasyon Teknolojileri ve Ekipmanları Kaynak: fuartakip

Hidrolik Nedir?

Hidrolik Nedir? Hidrolik, temel anlamda basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü ve iletimi ile ilgili teknolojiyi ifade eder. Etmolojik olarak su anlamına gelen Yunanca “Hydor” sözcüğünden türeyen hidrolik, tarihin ilk çağlarından itibaren akarsulardan su değirmenleri aracılığı ile güç elde etmek gibi işlemleri ifade etmekte idi. İlerleyen billim ve teknoloji ile birlikte, hidroliğin ifade ettiği anlamda değişikliğe uğramış, daha ziyade yüksek...

Hidrolik Yağlar

Hidrolik Yağlar Hidrolik yağlar devrelerde kuvvet ve hareket iletimi sağlamak amacıyla kullanılır. Herhangi bir sıvı yerine belli sınıfları olan hidrolik yağların kullanılmasının temel amacı devre elemanlarını aşınmalara, korozyona karşı korumak ve uygun viskozite değerine sahip olması ile birlikte devre elemanlarındaki boşluklardan yüksek miktarda sıvı kaçışını engellemektir.   Hidrolik yağların devredeki görevleri şu şekilde özetleyebiliriz; 1.Kuvvet ve hareketlerin iletimi 2.Sürtünme ve aşınmaya karşı koruma 3.Sızdırmazlık 4.Soğutma 5.Korozyona karşı koruma Viskozite...

Hidrolik Devrelerde Kullanılan Pompa Tipleri

Hidrolik devrelerde uygulama koşullarına göre ve tasarlanan sistemin ihtiyaçlarına göre değişik tipte hidrolik pompalar kullanılır. Bunları başlıca dişli, pistonlu ve paletli pompalar olarak sınıflandırmak mümkündür. Her nekadar literatürde çok sayıda pompa tipi yer alsa da uygulamalar baktımığızda bu 3 tip hidrolik pompa öne çıkmaktadır. Pompa seçiminde en önemli kriter çalışma basıncıdır. Eğer seçeceğimiz pompa kullanılacak hidrolik devrede gerekli olan sistem...

SANTEK Fuarı Kapılarını Açtı

Santek 2016" Kapılarını Açtı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2016) Kurdele kesimi SANTEK Fuar alanı detay görüntüleri Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu firma stantlarını incelemesi TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'ın konuşması TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması "SANTEK 2016" kapılarını açtı Kocaeli'de düzenlenen, makine, enerji, otomotiv ve inşaat gibi sektörlerden 250...

Pnömatik Nedir?

Pnömatik Nedir? Pnömatik, sıkıştırılmış hava gücü ile çalışan iş elemanlarının (silindirler ve motorlar) ve kumanda elemanlarının (valfler) çalıştırılmalarında gerekli olan endüstriyel uygulamaları kapsar. Terimin yunanca kökeni “pneuma” olup, anlamı nefes almaktır. Türetilen “pnömatik” sözcüğü ile havanın özelliklerini, hareketlerini ve davranışını inceleyen bir fizik dalı adlandırılmıştır. Günümüz terminolojisinde Pnömatik sıkıştırılmış havada mevcut enerjiyi kullanan bütün endüstriyel uygulamaların toplamıdır. Pnömatik endüstriye 1950’ li yıllarda girmiştir....