PAYLAŞ

CE Onayı ile Makine Emniyetinin Sertifikalandırılması

1995 tarihinden itibaren üreticiler, makinelerinde uygunluk değerlendirmesi prosedürleri yürütmek zorundadır. CE Onayı alarak, üretici, makinelerinin 2006/42/EC Makine Direktifinin ve diğer ilgili AB direktiflerinin tüm gerekli sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşıladığını onaylamış olur.

AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen tüm makineler, yapım yılı ne olursa olsun CE Onayı gerektirir. Bir makine takımı (tesis) oluşturmak için CE onaylı ayrı makineler entegre ediliyorsa, tüm tesis için CE onayını içeren uygunluk değerlendirmesi prosedürü yürütülmelidir.

Pilz – CE Onayı ve Makine Emniyetindeki ortağınız

Pilz’in yüksek seviyede teknik deneyime sahip ekibi sayesinde gerekli CE onayı adımlarını güvenilir biçimde ve gereken kalitede yürütmekte ve standartları yorumlamaktadır.

Pilz, uygunluk değerlendirmesi prosedürü için sorumluluk almaya hazır olan birkaç firmadan biridir. Uygunluk beyanına yetkili temsilci olarak imza atarak, 2006/42/EC Makine Direktifinin şartlarını karşıladığını onaylamaktadır.

CE Onayının bir Parçası olarak, Pilz:

• Uygunluk beyanını imzalayarak yetkili temsilci olarak sorumluluk alır

• İlgili standartları ve direktifleri tanımlar ve uygular

• Riski değerlendirir

• Bir emniyet konsepti ve bununla ilgili emniyet tasarımı oluşturur

• Uygunluğu değerlendirir, gerekli sağlık ve emniyet gereksinimleriyle ilgili önerilerde bulunur

• Gerekli denetimleri, testleri ve ölçümleri gerçekleştirir

• Teknik yapım dosyası dahil olmak üzere yasal olarak gerekli olan dokümanları oluşturur ve arşivler

• Sertifikalamayı yönetir

Makine Emniyeti için CE Onayının Faydaları:

• CE Onayı, ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar

• Sanayiciler, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti koymak mecburiyetindedirler

• CE Onayı, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir

• CE Onayı, bir çeşit ürün serbest dolaşım pasaport işlevini görür

• CE Onayı, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir
• CE Onayı, bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler

• CE Onayı, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun bir göstergesidir

YORUM YOK

CEVAP VER